header banner
Default

Op dit moment zijn er meer dan een miljard unieke bitcoin-adressen


Una wallet de Bitcoin con décadas de antigüedad cobra vida de repente

Foto: Lukas Gojda/Shutterstock

Bitcoin (BTC) is qua marktwaarde de grootste crypto van dit moment. En niet alleen op het gebied van waarde is Bitcoin een reus, in vergelijking met andere netwerken blinkt Bitcoin namelijk ook uit als het om het aantal unieke wallet-adressen gaat. Dat blijkt uit data van blockchain-analysebedrijf Glassnode.

Met een Bitcoin adres, ook wel wallet genoemd, kunnen gebruikers BTC bewaren, ontvangen en versturen. Middels data die op de blockchain te vinden is kan men achterhalen hoeveel unieke adressen er zijn. Zo blijkt dat er op dit moment maar liefst 1 miljard unieke Bitcoin adressen zijn.

Wel moet hierbij gezegd worden dat dit niet per se betekent dat er ook daadwerkelijk 1 miljard gebruikers zijn. Naast dat er veel inactieve adressen zijn van mensen die bijvoorbeeld hun private keys kwijt zijn geraakt, kan een gebruiker natuurlijk ook veel verschillende adressen hebben. Soms wordt dit gedaan uit veiligheidsoverwegingen.

Volgens een andere indicator van Glassnode blijkt dat het aantal daadwerkelijk actieve wallets een stuk lager ligt. Een actief adres is een adres dat een transactie heeft verstuurd of ontvangen binnen een bepaalde tijdsspanne. Vorige maand lag het niveau van wallets dat dagelijks een transactie deed rond de 1 miljoen. Het aantal adressen dat wekelijks een transactie deed schommelde vorige maand rond 4,4 miljoen.

Unieke BTC adressen nog altijd in steile stijging

VIDEO: Er zijn 1 miljard bitcoin adressen | DOGE stijgt door Dogechain | BTC nieuws vandaag | #705
BLOX

Het aantal unieke bitcoin adressen begon in 2013 al aardig te stijgen maar zag uiteindelijk in 2017 een flinke versnelling. Sindsdien heeft het netwerk deze steile stijging vast kunnen houden, zoals te zien op de onderstaande grafiek.

Aantal unieke Bitcoin adressen van 2009 tot en met juli 2022 – Bron: Glassnode.

Uit een onderzoek van Boston Consulting Group, Bitget en Foresight Ventures bleek dat het aantal BTC bezitters in 2030 uit kan komen op 1 miljard. Deze verwachting is gebaseerd op de adoptiecurve, waar bitcoin nog pas aan het begin van zou staan.

Post Views: 20

Sources


Article information

Author: Jason Stephens

Last Updated: 1704500521

Views: 999

Rating: 3.7 / 5 (87 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Stephens

Birthday: 2003-01-22

Address: 07084 Alvarado Hills Apt. 724, Port Kaitlynfurt, CT 98694

Phone: +3685962179094134

Job: Article Writer

Hobby: Robotics, Dancing, DIY Electronics, Wildlife Photography, Camping, Skiing, Card Games

Introduction: My name is Jason Stephens, I am a ingenious, apt, irreplaceable, intrepid, proficient, radiant, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.