header banner
Default

Lees hier wat je als IT’er mag vragen als brutoloon


IT-vacatures zijn er in overvloed, maar wat mag je van loon verwachten binnen de IT-sector? We geven je een overzicht van de gemiddelde startlonen in diverse IT-domeinen.  

Een job in IT is vandaag veel meer dan ‘iets met computers’. Er zijn talrijke domeinen waarin je actief kan zijn, gaande van datawetenschapper tot ontwikkelaar of IT-infrastructuurbeheer. De vraag naar IT-talent ligt hoog, wat betekent dat je als sollicitant vaak opties hebt om uit te kiezen.

De jobinhoud, werkomgeving, extralegale voordelen en het potentiële traject binnen de organisatie zijn allemaal belangrijke factoren, maar je loon is dat ook. Om je een idee te geven wat je mag verwachten als starter binnen de IT-sector, heeft Robert Half in zijn Salarisgids 2024 heel wat bruto maandlonen opgesomd.

Bruto maandloon

De maandlonen worden opgedeeld in drie percentielen. Het 25e percentiel vertegenwoordigt kandidaten met weinig tot geen ervaring. Het 50e percentiel staat voor een gemiddelde ervaring terwijl het 75e percentiel wijst op een bovengemiddelde ervaring. Bij dat laatste mag je erop rekenen dat iemand zo goed als alle nodige vaardigheden in huis heeft.

 • Business Analysis
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
ERP/Application Consultant3.557 euro4.066 euro4.814 euro
Functional Analyst3.645 euro4.166 euro5.055 euro
IT Business Analyst3.703 euro4.283 euro5.777 euro
 • Data & Business Intelligence
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
Business Intelligence Consultant3.641 euro4.345 euro5.040 euro
Business Intelligence Analyst3.993 euro4.816 euro5.321 euro
 • Digital & Innovation
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
Digital/Innovation Analyst3.778 euro4.368 euro5.895 euro
Digital/Innovation Manager5.911 euro6.726 euro8.631 euro
 • IT-infrastructuur
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
IT Service Desk Agent2.669 euro3.114 euro3.420 euro
Support Engineer2.913 euro3.542 euro4.275 euro
Systems Engineer3.542 euro4.397 euro5.496 euro
Network Engineer4.020 euro5.008 euro5.877 euro
Service Delivery Manager4.641 euro5.496 euro5.993 euro
 • IT Management
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
IT Coordinator3.864 euro4.575 euro4.986 euro
IT Manager5.741 euro6.473 euro7.328 euro
Application Manager5.863 euro6.595 euro8.463 euro
IT Director7.573 euro8.550 euro10.382 euro
 • IT Project Management
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
IT Project Manager4.397 euro5.496 euro6.596 euro
PMO Manager6.351 euro7.084 euro8.305 euro
 • Softwareontwikkeling
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
Software developer3.975 euro4.397 euro5.252 euro
 • Product Management
Titel25e percentiel50e percentiel75e percentiel
Product Owner4.139 euro5.207 euro5.919 euro
Product Manager5.286 euro5.819 euro6.520 euro

Lonen variëren per regio

Bovenstaande bruto maandlonen zijn een Belgisch nationaal gemiddelde. Wie graag de gedetailleerde cijfers wil doorlopen per regio, kan hier terecht.

Volgens het onderzoek van Robert Half hebben 30 procent van de organisaties plannen om de komende twaalf maanden vaste functies aan te werven. Meer dan de helft (52%) wil het aantal vaste jobs behouden. We vinden op vlak van tijdelijke jobs bijna dezelfde cijfers. Organisaties willen binnen IT-functies 24 procent meer tijdelijke jobs creëren. Meer dan de helft (57%) zegt dat het aantal tijdelijke jobs hetzelfde blijft in 2024.

De meestgevraagde functies in IT zijn vandaag:

 • IT Manager
 • Systems Engineer
 • Project Manager
 • IT Coordinator
 • ERP/Application Consultant

Cybersecurity staat met stip op één wat betreft vaardigheden die het moeilijkste te vinden zijn, gevolgd door cloudspecialisten, BI-analisten en SAP-analisten.

De sectoren met de grootste vraag naar IT-jobs zijn vandaag logistiek, chemie (productie), FMCG, assemblage en automotive.

Sources


Article information

Author: Philip Willis

Last Updated: 1703883841

Views: 809

Rating: 3.9 / 5 (52 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Philip Willis

Birthday: 1929-03-08

Address: 706 Patrick Crescent Suite 635, Rodriguezhaven, WA 07108

Phone: +4445524751403575

Job: Article Writer

Hobby: Cycling, Singing, Puzzle Solving, Drone Flying, Crochet, Calligraphy, Dancing

Introduction: My name is Philip Willis, I am a steadfast, capable, venturesome, vivid, Colorful, audacious, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.