header banner
Default

De winst van Handelsbanken is gestegen naar €43,3 miljoen


Table of Contents

  De groei van Handelsbanken in Nederland zet onverminderd door. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers maakte de bank een stijging van de inkomsten met 35% naar €90,8 miljoen bekend.

  Tegelijker tijd stegen de kosten met 12% naar €42,9 miljoen (in het eerste halfjaar van 2022 ging het nog om €38,3 miljoen). Onderaan de streep houdt Handelsbanken Nederland €43,4 miljoen winst over; maar liefst 74% hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

  “Zeker gezien de turbulentie en onzekerheden op de markt hebben we een heel goed half jaar achter de rug”, legt Roland van Pooij (CEO van Handelsbanken Nederland) uit. 

  In vergelijking met vorig jaar ziet de van origine Zweedse bank een afvlakking van de activiteiten op het gebied van hypotheken en vastgoedfinancieringen. Tegelijkertijd namen de rentebaten uit sparen en de inkomsten uit vermogensbeheer juist toe.

  Winst Handelsbanken stijgt naar €43,3 miljoen

  “Gezien onze solide positie kijk ik vol vertrouwen uit naar de tweede helft van dit jaar, waarin we verder willen groeien op het gebied van hypotheken, vastgoedfinancieringen, vermogensbeheer en sparen.”

  Handelsbanken streek in 2013 neer in Nederland. In totaal heeft de financiële dienstverlener 27 kantoren in Nederland en telt het 381 werknemers. De Zweedse bank staat bekend als zeer conservatief en hanteert een relatief hoge kapitaalbuffer. Directeuren ontvangen – net als het personeel – geen bonussen.

  Sources


  Article information

  Author: Veronica Cantu

  Last Updated: 1703847961

  Views: 1116

  Rating: 4.2 / 5 (105 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Veronica Cantu

  Birthday: 1978-05-18

  Address: 904 Donovan Stream, Sarahmouth, DE 01057

  Phone: +4644082013997382

  Job: Bioinformatician

  Hobby: Drone Flying, Skiing, Camping, Juggling, Tea Brewing, Badminton, Hiking

  Introduction: My name is Veronica Cantu, I am a cherished, rare, unreserved, multicolored, Colorful, accomplished, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.